kinderyoga en rots en watertraining


kinderyoga


Door yoga ervaren de kinderen zelfvertrouwen en ontspanning. De kinderen worden aan de hand van een thema meegenomen om in contact te komen met zichzelf en elkaar. De kinderyogatechnieken zijn verrassend, simpel maar zeer doeltreffend. En vooral … erg leuk! De lessen kenmerken zich door een afwisseling van dynamische bewegingen en ontspanning. Kindgerichte  yogahoudingen worden thematisch aangevuld met O.A. liedjes, dans, (meditatieverhalen) en ademspelletjes die aansluiten bij de belevingswereld van het jong kind.Spelenderwijs worden de kinderen zich bewust van hun ademhaling, ontwikkelen hun zintuigen en leren makkelijkere en sneller te ontspannen. Verder wordt de fantasie en creativiteit bevordert en leren ze sociale vaardigheden . Wat ook belangrijk is , is dat de kinderen zichzelf appreciëren zoals ze zijn !


Rots en water 


  • ROTS = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen uitstralen,… –> we ontwikkelen onze KRACHT en WEERBAARHEID
  • WATER = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,… –> we ontwikkelen ons vermogen om MET ANDEREN SAMEN TE SPELEN EN TE LEVENWe ontdekken beide kwaliteiten in onszelf en leren ze allebei in te zetten.